Preeti to Unicode

नेपाली युनिकोड

युनिकोड बाट प्रीती

प्रीती बाट युनिकोड